• Jeg er Godkjent Healer, gjennom NSFH. Det innebærer at jeg har gjennomført kurs, med besvarelser, hvor pensumboka er "Psykologi og etikk for helse- og sosialfag".  I tillegg har jeg gått gjennom kompendium og div. lovverk. (Må ikke forveksles med den offentlige godkjenningen som helsevesenet har)
  1. Lov om alternativ behandling av sykdom mv.  
  2. Lov om helsepersonell mv. (Helsepersonelloven)
  3. Lov om pasientrettigheter (Pasientrettighetsloven)

For å bli Godkjent Healer må forbundet ha minst 10 klientevalueringer, der klientene bekrefter å ha mottatt healing, at den har virket, og hvordan. Evalueringsskjemaene sendes direkte fra klienten til forbundet, uten at healeren har lest kva klienten har skrevet.

  • Jeg gir ingen garantier.
  • Jeg stiller ingen diagnoser. (Det har vi fagfolk til.) 
  • "Behandling" ved alvorlig sykdom gis kun etter samråd med lege.
  • Healing er ingen erstatning for skolemedisin, men et supplement.
  • Jeg gir healing bare på direkte forespørsel fra klienten, ( eller dennes foresatte). Jeg oppsøker ikke noen og tilbyr healing.

Hva er healing?

         Etter min mening er det å sette i gang kroppens selvhelbredende evner.

Healing går på hele mennesket. 

Healing kan også kalles berøring.

Er healeren en slags kanal, eller link for en ekstern kraft/energi?

Kan det være slik at placeboeffekten, som oppfattes som bedrag, i virkeligheten er en reell helbredelsesprosess, som vitenskapen ennå vet for lite om?

Jeg har mange tanker rundt dette med healing, men har likevel flere spørsmål enn svar........                        

Uansett hva som skjer, er målet det samme:                                    

                                     Å få det bedre, eller i beste fall bli helt frisk.